Skip to content Skip to footer
Adfraud oczami marketerów
Ad Fraud oczami marketerów: badanie FraudBusters!
Jeśli ktoś myślał, że digital tworzy w pełni bezpieczny i wiarygodny świat reklamowy dla marek, to ostatnie lata mogły jego światopoglądem mocno zachwiać. Niemały wpływ na słabnącą reputację digitalu ma inwazja Ad Fraudu, czyli oszustw reklamowych, które wyrastają na jedną z potężniejszych…
Krótki słowniczek reklamowego fraudu
Oszustwa reklamowe czyhają na różnych odcinkach digital marketingu. Zakłamanie atrybucji i fałszywe założenia co do elementów media miksu mogą oznaczać przeinwestowanie rozwiązań nieskutecznych dla biznesu oraz błędną alokację zasobów. To może prowadzić do złego planowania strategicznego, przypisywania pracownikom zadań w obszarach o…